Enga må fornyes

Høge grasavlinger er nødvendig for å holde grovfôrkostnadene nede og da må enga fornyes med jamne mellomrom.

Etter hvert som enga blir eldre vil avling og kvalitet gå ned. Forsøk viser at i sjette engår er avlingsnivået halvert i forhold til første engår. Geir Paulsen kommer med råd om fornying av enga med og uten plog i en artikkel i Buskap nr. 3 i år.

Les artikkelen her