Forsøk med ku og kalv sammen i Danmark

Dansk økobesetning med i forsøk på å finne løsninger for at ku og kalv  kan gå sammen i lengre tid etter kalving.

Anne og Gert Glob Larsen forteller om sine erfaringer med ku og kalv sammen. En av erfaringene var at kyrne bare melket 1/3 av det de forventet så lenge de gikk med kalven. Derfor gikk de over til et opplegg der kalven settes sammen med ammetante fra 14 dager.

Les mer om saken på ICROFS hjemmeside

Les mer om ku-kalv i Buskap nr. 3 i år: Ku og kalv sammen i løsdrift

Ku og kalv sammen i hele melkeperioden

Ku og kalv sammen - en verktøykasse for de som vil prøve

Atskillelse ku og kalv - fordeler og ulemper