Ombygging fra bås til løsdrift

Med midler fra Fylkesmannen i Agder skal det bli større fart i ombyggingen fra båsfjøs til løsdrift.

Buskap har besøkt to av pilotbrukene i Agder-prosjektet og har også vært innom ett bruk som allerede har bygd om og ett bruk der kyrne flytter inn i ny liggeavdeling til høsten. Vi har også reportasje fra bruk i Engerdal som kombinerer gammelt og nytt. Les og få ideer.

Les om Agderprosjektet og bygningsrådgiverens tips for billigere bygg

Bygger nytt - men vil ikke bli stor

Allsidig drift - og nå er planen nytt kufjøs

Valgte påbygg og melkestall

Bygger på liggeavdeling

Det beste fra gammelfjøset