Finland skal fase ut soya i dyrefôr innen 2025

Finland skal erstatte importert soya med andre vekster som dyrkes nasjonalt.

Det er landbruksministeren i Finland Jari Leppä som krever stopp i soyaimporten i løpet av få år. Han mener at hvis arealet det dyrkes fôrbønner (flava beans) økes fra 220 000 dekar (2017) til 800 000 dekar vil det ikke være behov for å importere soya til dyrefôr. 800 000 dekar utgjør 4 prosent av jordbruksarealet i Finland.

Les mer på yle.fi

Finland har plane rom å fase ut soyaimporten