Øke marginene

Les hvordan økte marginer kan kompensere for bortfall av kvote.

Helge Øksendal presenterer i Buskap nr. 8 i 2019 ulike alternativ for økte marginer i produksjonen. I konkrete alternativ har han sett på produksjon av mer sommermelk, økt fettprosent i melka, økt tilvekst på oksene og økt grovfôropptak.

Les artikkelen Auka marginer i produksjonen