Gode kalvingsopplysninger er gull verdt

Kalvingsopplysningene i Kukontrollen utgjør kjernen i kukontroll­systemet, husdyrregisteret og avlsarbeidet.

Med ei normal kalving, blir kalv­en opprettet som individ i Kukontrollen. Kalven registreres med riktig kjønn, fødselsdato, tildeles slektskap (morskap og ­farskap) og rase. Dette er grunnleggende opplysninger for Kukontrollen og i avlsarbeidet. I tillegg er en del av disse opplysningene lovpålagte registreringer fra Mattilsynet ­(Husdyrregisteret). I innrapportering utføres det ­viktige kontroller (valideringer) som sikrer at dataene er så ­korrekte som mulig.

Les hele artikkelen i Buskap nr. 7 her