Tre melkebønder – Tre generasjoner –Tre foretak

Framsnakking og gode produksjonsresultater over tid gir flere generasjoner med mjølkebønder i Stardalen i Jølster.

Les hele reportasjen fra Buskap 8/2020

Fortsetter her

Mer å lese her

Reportasjen fra Stardalen avsluttes her