God vomomsetjing sikrar høgt tørrstoff i mjølka

Det er to forhold vi kan påverke gjennom fôringa og som har betydning for næringsforsyninga til juret: 1) mikrobiell omsetjing i vomma og 2) næringsstoff i fôret som går til tarmen utan å bli brote ned i vomma.

Les hele artikkelen fra Buskap 7  og få tips for høyt tørrstoffnivå på kort og lang sikt HER