Drifting av båsfjøs i påvente av ny generasjon

Management i båsfjøs er ikke noe det skrives så mye om. Hos Fossehagen samdrift leveres det 450 000 liter med melk. I tillegg er det seterdrift om sommeren.

Les hele reportasjen fra Buskap 8/2021 HER