Kva frøblanding taklar best klimaendringar?

Forsøk har vist at frøblandingar med fleire artar gir positive resultat på avling. Samspel mellom ulike artar i veksemåte og utnytting av lys og næring gjer at samla avlingseffekt blir større enn kvar art åleine.

Auka temperatur og lengre vekstsesong krev frøbland­ingar som er betre tilpassa for ulike dyrkingsforhold i Norge. I delar av landet vil timotei kanskje få ein mindre dominerande plass og bli erstatta av andre artar. Eit pågåande for­prosjekt skal utarbeida forslag til korleis vi kan møta desse klimamessige utfordringane gjennom meir forskingsbaserte frøblandingar.

Les hele artikkelen fra Buskap 3/2021 her