Suksess med sommer­mjølk

43 prosent sommermjølk, hovedvekt av beite i fôrrasjonen, mjølke­robot og 10 000 kg EKM.

På Kolstad på Lesja ble ­lausdriftsfjøset fra 1998 oppgradert med innredning, båsmatter og robot som ble satt inn der mjølkestallen var ­høsten 2019. Prislappen på ­prosjektet ble 1,8 millioner og Anne Marie og Asmund Kolstad er svært fornøyd med oppgraderinga. Tidligere kunne det gå med opp mot fem timer i mjølkings­arbeid i stallen som var 1x4 tandem. Aasmund forteller at ­overgangen til robotfjøs har vært helt uproblematisk.

– Jeg er imponert over potensialet for grovfôropptak. Før så kunne vi ligge på 35 kg kraftfôr per 100 kg EKM og nå er vi nede på 28. Det handler sikkert om at kyrne får mjølke seg oftere, men de ligger også mer og grovfôropptaket ligger nå 85 MJ (12 FEm) på årsbasis.

Les hele reportasjen i Buskap 3/2021