Bygde nytt

Når det gamle båsfjøset er for gammelt må det bygges nytt. Svanhild og Lars Kristian Kvernberg bygde til 30 melkekyr og har ikke angret på at de bestemte seg for å satse videre.

Svanhild og Lars Kristian Kvernberg driver melkeproduksjon på Rød utenfor Eidsvåg en snau times kjøretur fra Molde, som nå også er kommunenavnet. På spørsmål om hva som utløste beslutningen om å ta skrittet fra båsfjøs til nytt løsdriftsfjøs nevner de en runde Tine hadde i 2018 med søkelys på dette. At kravet om gasstett kjeller ved nybygg ble tatt bort var en utløsende faktor. - Vi ville bygge et fjøs der tyngdekrafta tar seg av møkka, forklarer Lars Kristian. – Spaltegulv er gir også tørrere og renere forhold for klauvene. Svanhild trekker fram at en enorm interesse for dyr og landbruk gjorde at de hadde lyst til å fortsette med melkeproduksjon. Utfordringen var et gammelt, trangt og mørkt båsfjøs og lite jord.

Les hele reportasjen i Buskap 5/2021 her