Bygger etappevis

Atle Huus Farstad har bygd ut i flere etapper, og nå har murene kommet opp for det som skal bli liggeavdeling for melkekua.

Eldste delen av båsfjøset på Orheim gård i tidligere Fræna kommune er fra 1930 tallet, mens hoveddelen er fra 1964. I flere omganger mellom 1985 og 2017 ble det bygd ut i bredden med 17 binger for ungdyr og forlenget med 18 båsplasser. Nå er Atle Huus Farstad i gang med å bygge på i lengderetningen. Gjødselkjelleren er ferdig støpt og snart vil bygget med liggebåser, melkerobot og teknisk rom reise seg.

Les hele reportasjen fra Buskap 5/2021 her