Intensiv beiting med 14 skifter

Fra slutten av mai til oktober beiter 100 kyr på nytt skifte hver dag. Totalt areal som brukes til beite til mjølkekyr er 200 dekar.

Ole Morten Lier i Gaupen i Ringsaker har utviklet et intensivt beiteopplegg som fungerer uten behov for å hente kyr. Han forteller at før de to melkerobotene kom inn i fjøset på Nyhus beitet han 7 skifter. Da økte han til 14 og synes det fungerer mye bedre. De 14 skiftene utgjør 2 dekar pr. ku og er satt opp i vifteform nedenfor fjøset med én tilførselsveg fra fjøset. Kyrne er alltid bare én dag på hvert skifte.

Les hele reportasjen fra Buskap 7/2022 HER