Kalveisolat for økt avlsframgang

De nye kalveisolatene vil gjøre at oksene kan komme tidligere til Store Ree. Dermed kneppes generasjonsintervallet ned enda noen hakk.

Da Buskap kommer på besøk har det nye kalveisolatet på Fåberg, 4 kilometer fra Øyer Testingsstasjon, vært i drift i 39 dager. På tomta er arbeidene i gang med isolat nummer to, og senere skal det også bygges garasjer for dyrebilene. Isolatet som er tatt i bruk er på 500 kvadratmeter og har plass til 60 kalver fordelt på 10 binger. Isolat nummer to vil ha 8 binger og plass til 48 kalver. Både kvigekalver til embryoproduksjon og oksekalver til sædproduksjon skal gjennom disse isolatene.

Les hele reportasjen fra Buskap 7 i 2022 HER