Strandsvingel eller raisvingel i eng

Både strandsvingel og raigras har egenskaper som kan bidra til større avling, men hvilken frøblanding du velger må tilpasses geografi og opplegget for grasdyrkingen på den enkelte gård.

Et spørsmål som ofte diskuteres er om strandsvingel eller raisvingel skal inngå i frøblandingen.

Les hele artikkelen fra Buskap 3 i 2022 HER