Fra Klimaskeptiker til spydspissbonde

Klimaarbeid på egen gård gir nye innfallsvinkler til å oppnå bedre inntjening og være en av de få som har tatt i bruk Klimarådgiving på gårdsnivå.

Beskrivelse

Kilde

Ansgar har sagt ja til å være lokal spydspissbonde i regi Bondelaget og ta oppgaven med å få med flere kollegaer til å ta tak i klima som en del av overvåking på egen gård. Fra å være svært skeptisk til at matproduksjon skulle kutte utslipp så ser Ansgar nå flere mer klimasmarte løsninger på egen gård.

- Mye handler jo om ting jeg allerede gjør og har søkelys på, sier Ansgar.

Les hele reportasjen fra Buskap 4 HER