Krysser med NRF for god helse og fruktbarhet

Brødrene Gobetti i Scandiano i Italia prioriterer helse
i besetningen og er overbevist om at dette vil bli svært viktig for framtidas melkebruk.

Brødrene Giovanni og Marco Gobettis strategi med innkryssing med NRF har resultert i en drift med svært god fruktbarhet og ekstremt lavt antibiotikaforbruk. De har praktisert selektiv sintidsterapi i ti år. Kutallet har blitt redusert, mens produksjonen har blitt opprettholdt og utrangeringsprosenten gått ned. Dyrevelferden har blitt forbedret fordi færre kyr har gitt bedre plass i fjøset. Inntektene har også økt som følge av bruksdyrkryssing (med Belgisk Blå) som har gitt høyere pris for oksekalvene og bedre oppgjør for kyrne som slaktes.

Les hele reportasjen fra Buskap 5/2022 HER