Fôringa viktig for å førebyggja klauvsjukdomar

Sur vom gjev auka risiko for forfangenheit.

Klauv- og leddsjukdommar er nokon av dei vanlegaste produksjonssjukdomane i Noreg. I 80–95 prosent av tilfelle med haltheit er klauvsjukdomar årsaka. Halte dyr har vist lågare fôropptak og færre besøk i mjølkerobot og dermed fare for lågare mjølkeyting. I bacheloroppgåva mi ved NMBU undersøkte eg korleis ulike kraftfôrnivå påverka klauvhelsa hos norske mjølkekyr. Funna underbyggjer råda om å unngå for høg andel kraftfôr i fôrrasjonen, og å velje ei kraftfôrblanding som gjev som gjev låg vombelastning og mindre risiko for sur vom.

Les hele artikkelen fra Buskap 7/2023 HER