Påstand: Jakten på CO2-ekvivalenter vil gi bedre økonomi

Dokumentasjon på klima er et fortrinn for landbruket. Det er det mulig å tjene penger på og samtidig redusere utslipp.

Ivar Bø og kona Elbjørg driver den gamle slektsgården Bø i Gausdal kommune. Som nærmeste nabo til Aulestad er det mye historie knyttet til gården med funn både fra stein- og jernalder. Jorda er veldrevet og gir potensial for store avlinger både av grovfôr og korn. Forutsetningen er likevel god agronomi. Viktig stikkord er håndtering av jorda, der det legges vekt på jordhelse og ikke minst pH, i tillegg til vedlikehold av drenering. Avlingsnivået ligger på 1 000–1 200 kg tørrstoff/dekar i grovfôrproduksjon og 500- 750 kg nedtørket bygg/ havre per dekar i kornproduksjon.

Les hele reportasjen fra Buskap 7 i 2023 HER