Hva er verdien av ett avlspoeng?

Hvor mange kroner utgjør et poeng ekstra i samla avlsverdi? I denne artikkelen ser vi nærmere på dette og gir noen eksempler på økonomisk utbytte av avlsarbeid.

Samla avlsverdi er hovedkriteriet for utvalg av avlsdyr i NRF-populasjonen. I samla avlsverdi er avlsverdiene for hver enkeltegenskap vektlagt, primært ut fra egenskapenes økonomiske verdi.

Sammen med Anne Guro Larsgard og Knut Ingolf Dragset i Geno og Amund Hågenrud i Tine har vi beregnet hva ett poeng ekstra i samla avlsverdi utgjør i kroner.

Les hele artikkelen fra Buskap 8/2023 HER