Avl mot spel i eliteseria

For å skape god avlsmessig utvikling på kyrne dine, samtidig som ein opprettheld kjøttproduksjonen og betrar økonomien treng du ein plan!

Eg vil påstå at NRF fungerer godt på alle avdråttsnivå. Men med så stor forskjell i typer, er det behov for å prioritere innan kvar buskap, i høve eigne målsettingar og kva miljøfaktorar ein tilbyr kua. Med auka bruk av REDX er det naturleg at me går mot ei meir mjølkeprega ku. Her vil det likevel vere forskjellige ynskjer. Ei lettare bygd og fôreffektiv ku er meir aktuell i låge tilskotssoner på kjøt, medan den typiske kombikua vil vere meir ynskja i høgare tilskotssoner av landet. 
Om du har påsett av oksar, eller ei, har også innverknad på kva dyretype du bør vektlegge.

Les hele artikkelen fra uskap 8/2023 HER