Sammenligning av Holstein, Jersey og NRF

Vi får stadig gode tilbakemeldinger om hvordan NRF presterer ute hos kunder i andre land, men hvordan resultatene er sammenligna med andre raser under norske forhold har vi ikke hatt så god dokumentasjon på tidligere.

Mange produsenter har valgt én rase i sin besetning, og når vi sammenligner rå gjennomsnittsresultater blir dette en kombinasjon av besetningsmiljø og genetikk. For å få best mulig grunnlag for å kunne sammenligne det genetiske potensialet til rasene, har vi valgt ut besetninger som har minimum 20 prosent NRF, men også mer enn 20 prosent av andre raser i besetningen. Vi har kjørt en enkel statistisk modell der vi korrigerer for besetningseffekt og laktasjonsnummer og får ut resultater for rase for hvert år. Resultatene er presentert som forskjellen mellom den aktuelle rasen og NRF innen hvert år. I denne artikkelen presenterer vi resultater for et utvalg av egenskaper.

Les hele artikkelen fra Buskap 8/2023 HER