Aktuelt om beite

Beite er ofte lønnsomt er en av artiklene om beite du kan lese i Buskap nr. 4

Foto: Rasmus Lang-Ree

Beite er tenma i Buskap nr. 4 i år. Åse Flittie Anderssen skriver om beite og økonomi og skriver blant annet at tall fra Mjølkonomi viser at beite-energien koster ca. 30 prosent av energien i innhøsta grovfôr. Tine Optifôr vil beregne ca. 2 kg mindre kraftfôrbehov per ku per dag med beite sammenlignet med grassurfôr (viser 3 eksempler med tildig, middels og sent utviklingsstadium i graset). 

Inger Gauslaa skriver om kalking på beite om forsøk i Rogaland der 2 ganger kalking med 50 kg kalk ga 100 kg meravling (tørrstoiff).

Kim Viggo Weiby kommer med tips for å unngå lav fettprosent/høyt ureainnhold på beite.

I Buskap nr. 4 kan du også lese om Brøttumbøndene som har etablert beiteområde på 6 000 dekar på skogsmark og gammel slåttemark.

Les artikkelen til Åse Flittie Anderssen (Beiting er ofte lønsamt)

Inger Gauslaa om kalking på beite

Kim Viggo Weibys artikkel Tid for beiteslipp

Reportasje om Brøttumbønder som har gjort hogstflater til produktive beiter